Brewiarz w sześciu językach:

·       po Polsku

·       po Angielsku

·       po Francusku

·       po Hiszpańsku

·       po Włosku

·          po Łacinie

 

Aperi, Dómine, os meum ad benedicéndum nomen sanctum tuum:

munda quoque cor meum ab ómnibus vanis, pervérsis et aliénis cogitatiónibus;

intelléctum illúmina, afféctum inflámma, ut digne, atténte ac devóte hoc Offícium recitáre váleam,

et exaudíri mérear ante conspéctum divínæ Majestátis tuæ. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

 

·        Brewiarz polski

·       Divine Office

·        Liturgie des Heures

·        Liturgia Horarum (po francusku i łacinie)

·       Liturgia de las Horas

·       Liturgia delle ore

·       Liturgia Horarum (ze śpiewem psalmów)

·         Divinum Officium

 

Kazania na niedziele i święta:

·         Po polsku

·         Po angielsku

·       Rekolekcje Wielkopostne

·       Kazania Pasyjne

·          Serwis Wielkopostny

·          Drogi Krzyżowe

 

Tekst modlitwy o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 

 

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy

z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. 

Amen.

 

 

 

Modlitwa w intencji dziecka poczętego

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością,

oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu

- proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem,

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

 

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,

aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła

 

Swięty Michale Archaniele, broń nas w walce z mocami ciemności

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy,

a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

 

 

Sub tuum praesidium confugimus.

Pod Twoją obronę uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

 

naszymi prośbami racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

 

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

 

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

 

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

 

Sub tuum praesidium confugimus,

Sancta Dei Genetrix.

 

Nostras deprecationes ne despicias

in necessitatibus  nostris,

 

sed a periculis cunctis

libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

Amen.

 

 

 

 

 

 

stat4u